13 листопада 2012
0000-2012

Презентація книжки Даріуша Вояковського "Ментальні кордони в Європі без кордонів"

Суспільство
Презентація книжки Даріуша Вояковського

Книгарня "Є" та видавництво "Ніка-Центр" запрошують на презентацію книжки Даріуша Вояковського "Ментальні кордони в Європі без кордонів", яка відбудеться 13 листопада за участю автора. У книжці "Ментальні кордони в Європі без кордонів" автор розвиває і поглиблює сучасні підходи до осмислення вузлових аспектів загального дискурсу європейської ідентичності у контексті геополітичних змін і трансформаційних зрушень останніх двох десятиліть, порушує питання про наявність і співвідношення меж між кордонами територіальними і границями свідомісними, даючи відповідь на користь збереження територіальних кордонів національних держав і відповідних ментальних вимірів, незважаючи на посилення тенденцій до глобалізації та космополітизації у сучасній Європі. Вихідним пунктом для польського науковця є соціологічно-антропологічний підхід – спроба поглянути на глобальні, континентальні та локальні зміни з перспективи суспільних груп і мікроструктур у кордонах європейських держав і насамперед Польщі й інших країн Центрально-Східної Європи. Загалом формування "Європи без кордонів", на думку Даріуша Вояковського, хоча й значною мірою змінило сприйняття кордонів, та вони продовжують відігравати не лише роль чинників, які окреслюють межі державних утворень, але й визначають ментальні, ідентичнісні розмежування національного характеру в умовах поліетнічного європейського середовища. Монографія є одним із варіантів відповіді на питання про суть і характер змін, які відбуваються в Європі і з європейцями на ґрунті конструювання нових вимірів ідентичності у світлі сучасних трансформаційних, інтеграційних і глобалізаційних процесів. Для соціологів, істориків, політологів, філософів, європеїстів, міжнародників, а також усіх, хто цікавиться проблемами теорії та практики європейської інтеграції. Даріуш Вояковський – доктор соціологічних наук, автор монографій "Поляки і українці. Справа про плюралізм й ідентичність на прикордонні", "Своє і чуже в Польщі, що змінюється". Працює з проблематикою польсько-українських відносин, соціології прикордоння, сучасного поняття локальності та європеїзації.

Відвідали

Початок

20:00

Вартість

Безкоштовно

Лектори

Вояковський Даріуш

польський соціолог

Організатори

Книгарня «Є»

Книгарня «Є»

Мережа Книгарень «Є» має певний концепт, чітко визначену позицію. Вона унікальна: вирізняється серед більшості книжкових мереж тим, що просуває власний, український продукт. Ця позиція відповідає очікуванням суспільства, адже, як засвідчують соціологічні дослідження, більшість українців готові читат...