12 березня 2012
0000-2012

Лекція "Соціальна пам'ять: концепції, дискусійні проблеми, теоретико-методологічні підстави аналізу"

Суспільство
Лекція

У рамках циклу лекцій Memory studies відбудеться лекція "Соціальна (культурна) пам'ять: концепції, дискусійні проблеми, теоретико-методологічні підстави аналізу". Memory studies ("студії пам'яті") – один з найактуальніших напрямків культурологічних досліджень в сучасній Європі, що тільки започатковується на пострадянському просторі. Дослідження колективної (соціальної, культурної, історичної) пам'яті стали місцем зустрічі соціологів, істориків, психологів, соціальних (культурних) антропологів, літературознавців, фахівців в області теорії масових комунікацій тощо. "Меморіальний бум" у науках про культуру та суспільство останніх десятиліть привів до висновку, що насьогодні формується нова парадиґма соціально-гуманітарних студій, пов'язана з поняттями "пам'ять", "спогад", "забуття", взятими в якості соціокультурних явищ. Традиційна проблематика цілого ряду областей знання стала переосмислюватися в світі "меморіальної парадиґми".

Лектори

Васильєв Олексій

російський культуролог

Організатори

Національний педагогічний університет ім. Михайла Драгоманова

Національний педагогічний університет ім. Михайла Драгоманова

Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації.

Українська асоціація культурологів

Створена на базі кафедри культурології Національний педагогічний університет ім. Михайла Драгоманова.

Російський інститут культурології при Міністерстві культури Російської Федерації

Науково-дослідний центр, головним завданням якого є вивчення проблем культури в широкому методологічному, географічному і часовому діапазоні. Культура розуміється вченими інституту в антропологічному сенсі, як система звичаїв, традицій, звичаїв і цінностей, які об'єднують те чи інше співтовариство (...