Національний науково-природничий музей НАН України

Національний науково-природничий музей НАН України

Національний науково-природничий музей НАН України – один з найбільших науково-природничих музеїв світу. Його було створено 1966 року як єдиний експозиційно-територіальний комплекс у складі Геологічного, Палеонтологічного, Зоологічного та Ботанічного музеїв.

Музей розташовано в центрі Києва у старовинному будинку з виразною оригінальною архітектурою. Музейний комплекс ННПМ НАН України створено за класичними принципами музеєзнавства. На площі 8 тис.кв.м у 24 залах зібрано понад 30 тис. експонатів, що розповідають про виникнення, будову та еволюцію Землі, її рослинний і тваринний світ, їх минуле та сучасне, про історію матеріальної культури племен і народів,' що заселяли територію України. Центральне місце в музеях займає комплекс діорам - ландшафтні експозиції та біогрупи, кількість яких сягає 30.

За час існування музейний комплекс став широко відомим та популярним не лише в державі, але й далеко за її межами, його занесено до міжнародних довідників. ННПМ НАН України відіграв помітну роль у формуванні сучасних уявлень про природу, про проблеми взаємовідносин людини з навколиш­нім середовищем, у пропаганді охорони та раціонального використання природних ресурсів, у естетичному вихованні молоді. Поряд із пропагандою наукових знань Музей веде велику дослідницьку роботу. В Музеї зберігаються унікальні наукові фонди, де зосереджені колекційні матеріали - основа наукової роботи колективу Музею та джерело поповнення і подальшого розвитку експозиції.

Значення та величезна популярність Національного науково-природничого музею НАН України зумовлені науковим характером його експозицій, відповідним художнім оформленням, яке вперше було застосовано в практиці природознавчих музеїв України. Нині ННПМ НАН України є одним з найбільших центрів музейної справи, безперечним надбанням та гордістю України і, за визнанням численних фахівців, одним з найкращих сучасних природничих наукових центрів у світі.

10 грудня 1996 р. наказом Президента України Науково-природничому музею було надано статус Національного. Ця подія підкреслила загальнодержавне та міжнародне визнання високих результатів діяльності Національного науково-природничого музею НАН України.


вул. Богдана Хмельницького, 15

+380 (44) 235 62 66

info@museumkiev.org