Дипломатична академія України

Дипломатична академія України

Дипломатичну академiю України було створено в 1995 році при Мiнiстерствi закордонних справ України. Основним завданням Дипломатичної академiї України є пiдготовка на базi вищої освiти та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв дипломатичних, консульських, зовнiшньоекономiчних та iнших представництв України за кордоном для роботи в мiжнародних органiзацiях та в держаних органах, що займаються питаннями зовнiшнiх зносин України, а також проведення науковоаналiтичних дослiджень у галузi мiжнародних вiдносин.


вул. Велика Житомирська, 2

+380 (44) 238 1545