м. Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

м. Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – один із найстаріших класичних університетів в Україні. Це осередок наукових, культурних і громадських кіл Буковини та сусідніх регіонів. Сьогодні в університеті функціонує 16 факультетів: фізичний, інженерно-технічний, прикладної математики, комп'ютерних наук, хімічний, біологічний, філологічний, іноземних мов, історичний, географічний, економічний, педагогічний, юридичний, філософсько-теологічний, довузівської підготовки, образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва.

ЧНУ має 14 навчальних корпусів, ботанічний сад, зоологічний та геологічний музеї, видавництво, бібліотеку з книжковим фондом у 2,5 млн. примірників. При університеті функціонує науково-дослідний Центр Буковинознавства, який підтримує зв'язки з науковими і культурними осередками діаспори. У жовтні 1999 року Чернівецький університет прийнято в почесні члени Міжнародної організації університетів Рhi Beta Delta (СШA).


м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2

+380 (372) 526 235

office@chnu.edu.ua