Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України

Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України

Заснований 1946 року. Тут працює 104 науковці. Серед них – один академік і один член-кореспондент НАН України, 29 докторів наук і 69 кандидатів наук, а також 3 члени Української академії політичних наук та 3 дійсні члени Нью-Йоркської Академії Наук, 7 заслужені діячі науки і техніки України.

При інституті діють відділи логіки та методології науки, філософської антропології, філософських проблем природознавства та екології, соціальної філософії, філософії культури, етики та естетики, історії філософії України, історії зарубіжної філософії, релігієзнавства, філософських проблем етносу та нації. Бібліотеку при інституті було засновано 1946 року. Нині її фонд становить понад 70 тисяч одиниць.


вул. Трьохсвятительська, 4

+380 (44) 278 06 05

if-ukr@i.kiev.ua