Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Найбільший в Україні навчальний економічний заклад, центр підготовки економістів, менеджерів і правознавців. Свою історію веде з 1906 року, коли були відкриті комерційних курси. За два роки на базі курсів утворили Київський комерційний інститут, який через 4 роки набув статусу Київського державного комерційного інституту.

У 1920 році заклад було реформовано в Київський інститут соціально-економічних наук, а пізніше й перейменовано у Київський інститут народного господарства у складі економічного, кооперативного, промислового, юридичного та експлуатації шляхів факультетів. Пізніше на базі КІНГ було створено три самостійні інститути: промислово-економічний, обліку і розподілу та фінансово-банківський, який згодом трансформувався в Київський фінансово-економічний інститут. Останній згодом злився з Харківським фінансово-економічним інститутом, а на їхній базі утворився Київським фінансово-економічний інститут.

Із розширенням освітнього профілю на початку 1960-х заклад було перейменовано на Київський інститут народного господарства у складі п’яти факультетів: економіки промисловості, економіки сільського господарства, фінансово-економічного, обліково-економічного і економіко-статистичного. КІНГ став одним із провідних центрів економічної науки. Уже на початку 1990-х заклад було перетворено в Київський державний економічний університет, а згодом присвоєно статус національного. Сьогодні це своєрідний навчально-науково-видавничий комплекс, у структурі якого діють Науково-дослідний інститут економічного розвитку, Центр магістерської підготовки, Український інститут розвитку фондового ринку, Українська асоціація маркетингу, Українська фінансово-банківську школу.


пр-т Перемоги, 54/1

+380 (44) 371 62 05