Інститут філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова

Інститут філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова

Постійне, системне оновлення змісту середньої та модернізація вищої педагогічної освіти, форм і методів підготовки учительських і науково-педагогічних кадрів зумовило створення та відкриття у квітні 2005 року, з ініціативи ректора університету академіка Віктора Андрущенка, Інституту філософської освіти і науки як структурного навчально-методичного і наукового підрозділу НПУ імені Михайла Драгоманова.

Перед цим підрозділом університету стоять завдання забезпечення якісно нового рівня інтеграції науки і педагогічної освіти, радикальної модернізації змісту педагогічної освіти. Підрозділ покликаний стати центром демократизації освітньої політики у відповідності до принципів Болонського процесу. Інноваційні педагогічні освітні технології сприятимуть забезпеченню високої конкурентноздатності випускника НПУ імені Михайла Драгоманова на ринку праці.


вул. Тургенєвська, 8/14

ifon@npu.edu.ua