НТСАДМВ НАУ (Наукове товариство НАУ)

Організатор

НТСАДМВ НАУ (Наукове товариство НАУ)

Наукове товариство студентів, аспірантів, досторантів та молодих вчених Національного авіаційного університету


Контакти

  • 063 954 85 20
  • Космонавта Комарова 1