Професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ)

Організатор

Професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ)

Громадська організація «Професійна асоціація корпоративного управління» (ПАКУ) є добровільним об’єднанням громадян, яке створено на основі єдності інтересів для спільної реалізації членами Асоціації своїх прав та свобод. Асоціація створюється на засадах професійної належності та об’єднує осіб, які працюють в сфері корпоративного управління. Основними принципами, на яких здійснює свою діяльність Асоціація, її органи та члени, є незалежність, пріоритет інтересів суспільства, верховенство права, відкритість, демократичність, добровільність, рівноправність членів, професіоналізм. Метою діяльності Асоціації є об’єднання професіоналів корпоративного управління для сприяння розвитку та удосконаленню корпоративного управління в Україні, імплементації загальноприйнятих міжнародних стандартів корпоративного управління, підвищення рівня етики корпоративних відносин, ролі та авторитету фахівців корпоративного управління, а також задоволення, захист прав та законних інтересів членів Асоціації.


Контакти

  • +38 (044) 228-87-59
  • м. Київ, вул. Михайлівська, 12-Б