Ініціатива «Театр для діалогу»

Організатор

Ініціатива «Театр для діалогу»

«Театр для діалогу» поширює теорію та практику Театру пригнічених в Україні. Театр пригнічених — це система вправ, ігор та технік для створення можливостей для діалогу, критичної рефлексії та активного пошуку рішень знизу. Як інтерактивна форма театру заснована на співучасті, він допомагає людям провести репетицію дій та віднайти у безпечному просторі театру різні можливості, які можуть бути пізніше застосовані у житті. У підсумку Театр пригнічених це інструмент для для відкриття себе та Іншого, уточнення та вираження наших бажань, для зміни обставин, які ведуть до нещастя та болю одночасно працюючи у напрямку миру; для відкриття та поваги до відмінностей між індивідами та групами та для включення усіх людей в культурі Діалогу; для досягнення економічної та соціальної справедливості, яка є основою справжньої демократії.


Контакти

theatrefordialogue