Центр історії державотворення України ХХ ст. НаУКМА

Організатор

Центр історії державотворення України ХХ ст. НаУКМА

Метою діяльності центру є: організація та проведення різносторонніх наукових досліджень та навчальної діяльності у сфері історії державотворення України загалом та різносторонніх аспектів діяльності українського національно-визвольного руху зокрема.

Центр сприяє поєднанню навчання з науковою роботою та впровадженню результатів наукових досліджень в навчальний процес.