Український інститут корпоративного управління

Організатор

Український інститут корпоративного управління

Створений Професійною асоціацією корпоративного управління (ПАКУ) у вересні 2012 р. як установа асоціації, яка забезпечує реалізацію ключових статутних цілей ПАКУ і покликана стати провідною навчальною, дослідницькою і консультаційною організацією у галузі корпоративного управління і стратегії бізнесу.