Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

Організатор

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України) зберігає документи державного, громадського і особового походження, які характеризують історію українського літературно-мистецького процесу за період з кінця ХVIII ст. до наших днів.


Контакти

  • +380 (44) 278 44 81
  • вул. Володимирська, 22а