Факультет інформатики та обчислювальної техніки НТУУ "КПІ"

Організатор

Факультет інформатики та обчислювальної техніки НТУУ