Міжнародний центр перспективних досліджень

Організатор

Міжнародний центр перспективних досліджень

Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД) – провідний український незалежний аналітичний центр, який був заснований за ініціативи Інституту відкритого суспільства 1994 року. Відтоді МЦПД займається процесами демократизації України. Мета Центру – створити базу для вироблення економічної, соціальної, зовнішньої політики України за європейськими стандартами.

2005 року Глобальна мережа розвитку (Global Development Network) визнала Міжнародний центр перспективних досліджень найуспішнішим мозковим центром України. 2008 року Інститут дослідження зовнішньої політики з-поміж 5080 аналітичних центрів світу виділив 228 провідних, серед яких і МЦПД.

Зa 17 років МЦПД пройшов шлях:
- від вивчення західного досвіду проведення консультацій – до масштабних кампаній для зацікавлених сторін із використанням власної методики;
- від здобуття знань щодо процедур публічної політики – до системного навчання інших НУО та створення мереж НУО;
- від поширення публічної політики з неурядового сектору – до реформи вищого навчального закладу, що готує кадри для уряду;
- від аналізу політики інших країн та об’єднань – до впливу на їхню політику щодо України.


Контакти