Спілка молодих рекламістів України

Організатор

Спілка молодих рекламістів України

Основними завданнями організації є:
- саморозвиток та підвищення творчого потенціалу молодих людей;
- творча та професійна підготовка молодих людей до роботи в рекламній галузі України;
- сприяння у забезпечені рівних можливостей самореалізації членів СМР України;
- сприяння розвитку членів Організації для реалізації ними інтелектуального, творчого, фізичного, громадського та духовного потенціалу як особистостей, громадян України та членів місцевих, національних і міжнародних організацій та територіальних громад;
- сприяння створенню можливостей для участі молоді у творчих та навчальних заходах.


Контакти