Krytyka Polityczna

Організатор

Krytyka Polityczna

Українська версія часопису "Політична критика" (Krytyka Polityczna) – перший міжнародний видавничий проект однойменного інтелектуального середовища, яке виникло в Польщі на початку 2000-х. Протягом декади "Політична критика" стала одним із найважливіших гравців у східноєвропейській публічній сфері. Явище "Політичної критики" можна умовно описати через три постулати. По-перше: відживлення заангажованої східноєвропейської інтелігенції, критично налаштованої щодо наявного status quo. По-друге: діяльність на перетинах політичного, наукового та мистецького полів, що передбачає усунення штучних поділів між цими сферами. По-третє: активне втручання в публічні дебати "головного нурту" з метою втілення лівого проекту боротьби з економічним і культурним виключенням. Українське видання "Політичної критики" з’явилося в момент, коли дедалі очевиднішою стає хибна природа вибору, перед яким опинилося українське суспільство. Фактично, панівні українські дебати стосуються вибору між двома різновидами неолібералізму, двома версіями капіталістичного визиску: авторитарним, євроазійським (вибір "Росія") та "м'яким", західним (вибір "Європа"). При цьому сама можливість альтернативної постановки питання одразу дискредитується як "утопічна" чи "протиприродна".Надзавданням української "Політичної критики" є не лише впровадження лівих ідей у публічну сферу, а й перевизначення самого поняття політики в українському контексті. Українські "професійні політики" послідовно дискредитують це поняття, безперервно нарікаючи на "політику" як джерело усіх своїх і наших бід. Цьому варто протиставити розуміння політики як необхідної дискусії про облаштування спільного світу, що відбувається не в парламенті чи на екрані телевізора, а в наших щоденних словах і діях.