Інститут теоретичної фізики імені Боголюбова

Організатор

Інститут теоретичної фізики імені Боголюбова

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова займає провідне місце як в країні, так і за кордоном по ряду напрямів у теорії твердого тіла, теорії ядра та ядерних реакцій, математичних методів у квантовій теорії поля, теорії плазми, статистичної фізики, теорії елементарних частинок та астрофізики, квантової теорії молекул та квантової біофізики.

З іменами учених інституту пов'язані важливі досягнення сучасної теоретичної фізики. Дослідження учених ІТФ в області фізики твердого тіла, теорії ядра, квантової біофізики отримали широке визнання в своїй країні і за кордоном, суттєво вплинувши на постановку нових експериментальних і теоретичних робіт.

Інститут є ініціатором і організатором проведення багатьох міжнародних і національних конференцій та нарад. Підтримуються тісні наукові контакти з провідними науковими центрами Росії, США, Канади, Німеччини, Франції, Голландії, Швеції, Японії тощо.