Чеський центр

Організатор

Чеський центр

Управління чеських центрів, що є складовою частиною Міністерства закордонних справ Чеської Республіки, було засновано у 1996 році. На сьогодні Управління координує діяльність 22 Чеських центрів. Чеські центри як додаткова ланка дипломатичних установ всебічно репрезентують Чеську Республіку за кордоном. Їхня діяльність обумовлена угодами /в тому числі й міжурядовими/ і спрямована на широкі верстви населення країни, на території якої знаходиться певний Чеський центр.

Основні напрями діяльності Центрів: культура, освіта. Важливою частиною діяльності Чеського центру є підтримка культури, яка, проте, не обмежується традиційними напрямками: музика, кіно, театр чи образотворче мистецтво. Чеський центр спрямовуватиме свою діяльність на підтримку акцій, які створюватимуть цілісне уявлення про Чеську Республіку як про країну, що прагне до інтеграції з найрозвинутішими країнами світу. У цьому сенсі важлива роль належатиме таким комбінованим проектам, як, наприклад, Чеські дні, регіональні презентації, перегляди найкращих зразків чеського мистецтва тощо.

Чеський центр у Києві виходить із принципу, що добра взаємна поінформованість сприятиме розвиткові дружніх стосунків між громадянами, організаціями та господарськими суб’єктами обох країн і є важливим моментом у створенні добрих стосунків на міждержавному рівні.


Контакти

  • +380 (44) 230 29 64
  • вул. Івана Франка 24 А, офіс 1