Національна академія державного управління при Президентові України (НАДУ)

Організатор

Національна академія державного управління при Президентові України (НАДУ)

Національна академія державного управління при Президентові України – головний вищий навчальний заклад у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Всеукраїнський освітній, науковий та методологічний центр державного будівництва, що впливає на прийняття стратегічно важливих державно-управлінських рішень, процеси кадрового і наукового забезпечення адміністративної, політичної, економічної, соціальної реформ в Україні.
Академія об’єднує шість інститутів, 15 факультетів, 57 кафедр. У штаті Академії – 100 докторів наук, професорів та близько 350 кандидатів наук, доцентів. До навчального процесу також залучається понад 670 вітчизняних та зарубіжних фахівців у галузі державного управління, досвідчених керівників, у тому числі вищі посадові особи держави.


Контакти