Об'єднання "Толока"

Організатор

Об'єднання

Об'єднання "Толока" – спільнота будівельників, інженерів, архітекторів, дизайнерів, екологів та інших фахівців, які займаються вивченням екотехнологій у будівництві, просуванням екобудівництва в Україні та за кордоном.

Суть об'єднання "Толока" ґрунтується на світогляді гармонійного співіснування Людей і Природи. Життя у злагоді з природою і полягає в збереженні природних ресурсів, поверненні здорового генотипу людей і формуванні духовного здоров'я нації, що передається з покоління в покоління. Шлях – повернення більшості людей до природного (натурального) способу життя у власному житлі на території екологічних поселень.

Основна мета – пробудити інтерес і бажання людей до життя на землі у власному родовому помісті. Впровадити і поширити принципи і технології екологічного, натурального, природного облаштування житла та ведення господарства.

Необхідно, щоб кожна людина могла максимально самостійно забезпечити себе житлом, у будівництві використовувала тільки ті матеріали, які не впливають негативно на довкілля. На присадибній або дачній ділянці використовувала методи і принципи природного землеробства.


Контакти