Набір на Літню школу «Intelligent Listening»

https://www.facebook.com/nanabiakova
Фотографія: Nana Biakova

З 22 по 26 червня Любомира Бурлачук, викладач Києво-Могилянської Бізнес-Школи [kmbs] прочитає авторський міждисциплінарний курс Intelligent Listening: Мистецтво слухати.

Курс, створений для тих, хто: 

- любить слухати класичну Музику, усвідомлює цінність безпосереднього контакту з нею у своєму житті;

- бажає вийти на якісно новий рівень розуміння містичної краси і глибини Музики;

- відчуває потребу змінити спосіб мислення, сприйняття і слухання;

- прагне розширення світогляду, системного розвитку своїх творчих, інтелектуальних, емоційних, естетичних та етичних енергій;

- замислюєтья над смислом життя, шукає відповіді на питання Why? What? How?;

- хоче залишатись Людиною в потоці електронного натовпу, зберегти свій внутрішній світ серед тиранії шуму XXI століття.

Intelligent Listening – оригінальний, концептуальний, пізнавальний та надихаючий курс. В такому форматі викладається вперше.

Вміння слухати – одна з фундаментальних компетенцій, що лежить в основі розвитку людини і визначає ефективність процесів мислення, пізнання, розуміння, творчості, навчання, управління, комунікації. Без вміння слухати і розуміти себе, іншого, світ навколо себе людина не може досягнути успіху ні в одній сфері життя. Без вміння слухати людина поступово втрачає смисли і радість життя.

Вміння слухати набуває нових унікальних вимірів і можливостей, коли в життя входить Музика.

Мистецтво слухати класичну Музику – складна і рідкісна компетенція. Така Музика відкривається далеко не кожному. Адже це дуже серйозна справа, яка вимагає від слухача окремо виділеного часу, глибокої зосередженості, відкритості розуму і серця, докладання духовних та інтелектуальних зусиль для активної взаємодії з цією магічною нематеріальною звуковою субстанцією.

Але те, що Музика у відповідь на це відкриває такому особливому слухачеві, просто неможливо переоцінити - особливо в час системних криз, турбулентних змін та невизначеності.

Ви розпочнете з роздумів про те, що таке Музика, як вона розвивалась, в чому унікальна відмінність Музики як способу пізнання і осмислення дійсності від інших форм мистецтва? Яка роль Музики у формуванні західноєвропейської цивілізації?

Далі ви спробуєте проаналізувати, які є базові елементи Музики, навчитесь сприймати і розуміти Музику епохи бароко, класицизму та романтизму, познайомитесь з різними музичними формами. Особливу увагу буде приділено поліфонічній та симфонічній Музиці.

Як і чому Музика так органічно пов’язана з філософією, богослів’ям, астрономією; математикою, логікою, геометрією; риторикою, поезією, лінгвістикою, мисленням; кібернетикою, загальною теорією систем, синергетикою; класичною і некласичною фізикою, природою, біологією, психологією, архітектурою, живописом? Як активне слухання розвиває і трансформує мислення, сприйняття, особистість, а значить, і життя? Ця тема лежатиме в основі спільних рефлексій протягом п’яти днів навчання.

Курс насичений аудіо- та відеозаписами західноєвропейської Музики від часів Пізньої Античності, Середньовіччя, Відродження до Нового часу та музики 20 століття. 

В рамках курсу заплановано знайомство з музикантами Національного камерного ансамблю «Київські солісти» і жива Музика у їх виконанні, а також спілкування з поетом, композитором і талановитим слухачем класичної Музики Віталієм Лєбєдєвим.

Також заплановано три вечори з живою музикою  концерт симфонічної Музики в Національній філармонії України, оперу в Національному академічному театрі опери та балету ім. Т.Г.Шевченка та концерт камерної музики в Національному Будинку Органної та Камерної Музики України.

На завершення – рекомендації стосовно того, як орієнтуватись в океані музики, обмін думками і почуттями про почуте, рефлексії на тему, які практичні навички слухання потрібно набувати і розвивати.

Зареєструватись.

22 Червня
26 Червня

Вартість

3400 грн.

Розклад

З 09:30 до 21:00

Місце

Освітня станція 31B1
вул. Пушкінська, 31В1


Організатори

Культурний Проект

Культурний Проект

«Культурний Проект» – організація, що здійснює освітні програми у сфері візуального мистецтва, літератури, філософії, музики, філософії, кіно.
«Культурний Проект» пропонує альтернативну освіту у приємних та неформальних умовах і має за мету подолати різницю у контекстах – українському та світовому ...