2 місяцітривалість

Курс «Американська міфологія: від святого до супермена»

Суспільство
Курс «Американська міфологія: від святого до супермена»

З 6 лютого стартує курс «Американська міфологія: від святого до супермена» від Культурного Проекту. Курс, спрямований на висвітлення засадних міфологем американської культури, ґрунтується на визнанні значної ролі міфологічних уявлень у формуванні національної ідентичності. Це загальне положення виявляється в менталітеті, культурі та літературі американців з особливою інтенсивністю, зважаючи на історичну специфіку утворення нації.

У курсі розглядаються ранньоамериканські міфологеми, пов’язані з релігійно-пуританським субстратом національної культури; їхня секуляризація у добу Просвітництва на тлі боротьби за незалежність; внесок корінних американців та афро-американців до складання національного міфологічного тезаурусу; індивідуалізм як підґрунтя міфологеми «американської мрії»; регіональні особливості міфологічного реєстру США; вплив мультикультуралізму на трансформування національної міфологічної бази; масова культура як джерело неоміфологічних уявлень.

Ознайомлення з матеріалом курсу сприятиме кращому розумінню американської ментальності, що, своєю чергою, має полегшити міжкультурну комунікацію.

Для успішного проходження курсу базовий рівень англійської – обов`язковий. Деякі тексти з курсу представлені тільки в оригіналі. 

Зареєструватись на курс.

Лекція 1. Вступ. Що таке національна міфологія?

Головна ідея: система міфологічних уявлень відіграє значну роль у формування національної самосвідомості

Головні питання:

- розуміння концепту «міф» у контексті проблеми національної міфології;
- відмінність міфологічних уявлень від історичних фактів; сакральна природа міфу;
- нація як соціокультурний конструкт;
- актуалізація національної міфології через повторювані ритуали (свята тощо);
- зв'язок минулого з теперішнім через міф (позачасовий характер міфу);
- чим спричинена потреба націй у засадних міфах? Національна міфологія як об’єднувальний чинник ;
- матеріальні і нематеріальні носії колективної пам’яті та/або національної міфології;
- специфіка «міфів про походження»;
- особлива значущість національної міфології для США в силу історичних причин.

Лекція 2. Пуританський міф як основа національної американської ментальності

Головна ідея: пуританська концепція побудови Нового Едему в Новому Світі лежить в основі американської ментальності.

Головні питання:

- провіденційне пуританське мислення; концепція «контракту з Богом»; віра у належність до «обраного народу» (аналогічно до Ізраїлю), спирання на Старий Завіт, типологія;
- бачення Америки як «Нового Єрусалиму» («місто на пагорбі», «новий Едем»);
- віра у священну місію поселенців Нової Англії;
- американці як «нові Адами»;
- ідея вродженої гріховності людини, нетерпимість, фанатизм («полювання на відьом»), сексуальні табу;
- культ праці, сприйняття бaгатства як нагороди для праведників; концепція «спасіння душі»;
- саморефлексія (щоденники, записники, нотатники);
- емблематичне мислення, що ґрунтується на знаках, – бачення Божественної волі у кожному явищі, незалежно від його значущості;
- чинники, що зумовлюють життєздатність пуританських міфів.

Лекція 3. Американське Просвітництво як перехід від релігійної до світської міфології

Головна ідея: у ході боротьби за незалежність проти метрополії віра у божественну долю Америки трансформувалась у віру в її суспільно-політичну місію.

Головні питання:

- зв’язок між теорією та суспільною практикою в розгортанні американського Просвітництва;
- народження міфу про демократію;
- обґрунтування права народу на зміну форми державного правління;
- обмежене розуміння понять «рівність», «свобода» та «братерство»;
- трансформація поняття «місія у пустелі» у поняття «явленої долі»;
- ціннісно-смислове протиставлення Америки Європі;
- актуалізація класичної (зокрема, римської) моделі в ідеології, політичних установах та естетичної організації життя. 

Лекція 4. Міфологізація корінних американців (індіанців) як частина американської національної міфології

Головна ідея: знищення та експлуатація корінного населення Америки супроводжувалися активною міфологізацією індіанців.

Головні питання:
- індіанець як втілення «природної людини»;
- реальні зустрічі з індіанцями як іншими в Новому світі та їхні інтерпретації у свідомості та культурі;
- формування та увічнення стереотипних образів «шляхетного» та «жорстокого» дикуна;
- корінний американець як метафора свободи;
- корінний американець як метафора минулого Америки;
- міфологізація духовності індіанців, їхніх особливих стосунків з природою.

Лекція 5. Афро-американці як важливе джерело національної міфології

Головна ідея: чорні американці внесли значний внесок у розвиток американської культурної парадигми, будучи спочатку об’єктом, а пізніше суб’єктом міфологізації.

Головні питання:

- виправдання/засудження рабовласництва в американській громадській думці;
- причини Громадянської війні в США (1861–1865);
- реконцептуалізація біблійної образності в культурі афро-американців;
- формування расових стереотипів (нижчі за білих, безтурботні, нецивілізовані, гіперсексуальні тощо) та їхня деконструкція у сучасній (афро-) американській культурі;
- міфологізація перетину Атлантичного океану на кораблях рабів з Африки до Америки;
- негативна/ позитивна міфологізація Африки;
- «оповіді рабів» як первинна матриця афро-американскої літератури;
- зв’язок між письменністю та свободою у свідомості чорношкірих;
- міфологізація чорношкірими власної історії, культури та духовності, демонізація білих представниками радикальних рухів афро-американців.

Лекція 6. Міф про американський індивідуалізм та його трансформації у масовій свідомості

Головна ідея: концепція індивідуалізму як «довіри до себе», що зрештою трансформується у мету особистого соціального підйому та матеріального успіху.

Головні питання:

- розвиток концепції індивідуалізму у творах американських трансценденталістів;
- формування ідеалу людини, що сама себе зробила;
- вплив дарвінізму та ідей Ніцше на формування моделі нового американця (соціальний дарвінізм, спенсеріанство);
- особисте збагачення як «світське Євангеліє» Америки;
- «справа Америки – це бізнес».

Лекція 7. Американська регіональна міфологія: «Дикий Захід» та «південний міф»

Головна ідея: особливі умови становлення та подальшого розвитку західного та південного регіонів Америки, що призвели до формування потужної міфології.

Головні питання:

- поняття «фронтиру» та його роль у формуванні американського менталітету;
- американський рух на Захід, спрямований на освоєння «диких» територій протягом століття (між американською революцією та Громадянською війною), виріс у символ постійного руху Америки до нових обріїв (явлена доля);
- розширення концепції фронтиру за рамки американських кордонів (імперіалістична експансія) та завоювання космосу;
- розбіжності між реальним життям фронтиру та його романтизацією в національній свідомості та культурі;
- виникнення «міфу плантації», скерованого на ідеалізацію життя на Півдні та виправдання рабовласництва;
- деконструкція південного міфу в літературі та мистецтві ХХ ст. 

Лекція 8. Занепад засадної культурної міфологеми США («плавильний тигель») як результат мультикультурного повороту у національній самоідентифікації

Головна ідея: в останню третину ХХ ст. концепція асиміляції різнорідних елементів населення США поступилася ідеї рівноправності культур різних (расових та етнічних) груп, що населяють США, та збереження їх культурної самобутності.

Головні питання:

- зміни в американській демографічній ситуації;
- результати руху за громадянські права для американської суспільної думки та соціальної практики;
- вплив постмодерністської ідей множинності на формування мультикультурного менталітету;
- критика мультикультуралізму з консервативної та ліберальної позицій;
- заміна старих міфів новими, що відбивають культурне розмаїття;

Лекція 9. Масова культура США як джерело неоміфології

Головна ідея: впливаючи на свідоме та несвідоме реципієнтів, вербальні та візуальні продукти масової культури сприяють увічненню певних міфологічних систем.

Головні питання:

- що таке масова культура;
- походження та розвиток масової культури в Америці;
- Голлівуд як «фабрика міфів»;
- масова література як формульна (Д. Кавелті);
- ідеологія та естетика коміксів;
- елементи колективного несвідомого, втілені в масовій культурі.

06 Лютого
02 Квітня

Вартість

1800 грн.

Розклад

щосуботи о 14:00

Місце

Національний музей Тараса Шевченка
бульвар Тараса Шевченка, 12


Організатори

Культурний Проект

Культурний Проект

«Культурний Проект» – організація, що здійснює освітні програми у сфері візуального мистецтва, літератури, філософії, музики, філософії, кіно.
«Культурний Проект» пропонує альтернативну освіту у приємних та неформальних умовах і має за мету подолати різницю у контекстах – українському та світовому ...

Вільний лекторій «Поверх фемінізму»

Курс допоможе переосмислити соціальну роль жінки у ХХІ столітті.

Курс лекцій «Любов і біль мій – Київ»

Це лекції про рідне місто. Немов у чарівному калейдоскопі ви побачите різні фрагменти життя Києва, дізнаєтеся про його таємниці – розгадані та нерозгадані, зупинитеся там, де раніше ніколи не уповільнювали крок і, можливо, полюбите це місто ще більше. Лекції супроводжуються унікальним і цікавим відеорядом (фото + TV).

Літній літературний лекторій

Це можливість зайнятися власним розвитком, почути улюблених письменників і відкрити багато нового на тему літератури.