Ягодзинська(музикознавець)

Кандидат мистецтвознавства, музикознавець.

Ягодзинська(музикознавець)

Кандидат мистецтвознавства, музикознавець. Закінчила історико-теоретичний факультет Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, згодом аспірантуру на кафедрі історії зарубіжної музики. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Музичне та вербальне у процесі смислового становлення художнього тексту (Р. Вагнер – Т. Манн – Б. Бріттен)». Працювала у Національній музичній академії України імені П.І. Чайковського. Нині — викладач Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв ім. Л.Утьосова. Розробник низки курсів з теорії та історії музичного мистецтва, автор наукових статей з питань семіотики, проблем взаємодії вербальних та невербальних художніх практик.


Змінити дані чи фото team@platfor.ma