Амелін Анатолій

член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Амелін Анатолій

Голова Комітету з питань корпоративного управління, емісії та обігу пайових цінних паперів, відповідає за впровадження та розвиток загальноприйнятих принципів корпоративного управління в акціонерних товариствах, запровадження уніфікованих принципів реєстрації випусків пайових цінних паперів, забезпечення формування та реалізації єдиної державної політики щодо емітентів, емісії та обігу пайових цінних паперів в Україні, протидії емісії та обігу цінних паперів, що можуть використовуватись для непродуктивного відтоку капіталу та ін. На даний момент є членом колегії Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, членом Наглядової ради Національного депозитарію України та державним представником у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках.

Розпочав кар'єру в 2000 році в інвестиційній компанії, а в 2003 році став її генеральним директором. На посаді здійснював стратегічне та оперативне управління групою компаній, управління проектами, в тому числі M&A, працював у напрямі фінансового та інвестиційного консалтингу. З травня 2010 року по грудень 2011 року займав позицію директора Департаменту корпоративних відносин ДКЦПФР.


Змінити дані чи фото team@platfor.ma