Туров Ігор

історик

Туров Ігор

Кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.


Змінити дані чи фото team@platfor.ma