Масенко Лариса

мовознавиця

Масенко Лариса

Доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Національного університету "Києво-Могилянська академія" і провідний науковий співробітник Інституту української мови НАН України. Фахівець у галузі соціолінгвістики, історії української літературної мови, стилістики, ономастики. Працювала в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР на посадах лаборанта, молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника (відділ теорії та історії української мови, відділ культури мови). У 1991–1996 р. – старший науковий співробітник Інституту української мови НАН України (відділ теорії мовної комунікації та соціолінгвістики). Згодом перейшла на викладацьку роботу. З 1996 р. – доцент кафедри сучасної української мови Київського національного університету ім. Т. Шевченка. З серпня 2001 р. – у Національному університеті "Києво-Могилянська академія".

Авторка праць із гідронімії України, співукладач "Словника гідронімів України" (1979) та "Етимологічного словника літописних географічних назв Південної Русі" (1985). Має публікації з історії української літературної мови, поетики та мови класиків української літератури (Т. Шевченко, Леся Українка, Григір Тютюнник) та сучасних письменників (І. Драч, В. Шевчук, О. Забужко, Ю. Андрухович). Починаючи з кінця 1980-х років опрацьовує соціолінгвістичну проблематику. Вивчає мовну ситуацію України, функціонування й стан сучасної української мови за умов масового українсько-російського білінгвізму, побутування мішаних форм мовлення.


Змінити дані чи фото team@platfor.ma