Кочерга Ольга

перекладач, науковець

Кочерга Ольга

Науковець, перекладач. Кандидат фізико-математичних наук, старший науковий працівник Інституту теоретичної фізики ім. М. Боголюбова НАН України. Авторка низки статей з українського термінознавства. Наукові інтереси – нелінійна теорія плазми та плазмоподібних середовищ; термінографія та науковий переклад. Переклала англійською мовою 6 монографій та підручників з теоретичної фізики для провідних наукових видавництв (Pergamon Press, Wiley Interscience, Springer Verlag, World Scientific тощо) та понад 200 авторських аркушів статей з різних розділів фізики для міжнародних наукових журналів.

Укладач (спільно з Є. Мейнаровичем) "Українсько-англійського словника природничих термінів із префіксом не-" (Київ, 2000) та "Англійсько-українсько-англійського словника наукової мови (Фізика та споріднені науки)" у двох частинах (Вінниця, 2010). Дослідник втручання позанаукових чинників у структуру термінної лексики та засади термінотворення протягом 1930-1980-х, їхніх наслідків та неподоланого впливу на теперішній стан української наукової мови.


Змінити дані чи фото team@platfor.ma