Михед Павло

літературознавець

Михед Павло

Доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу слов’янських літератур Інституту літератури ім. Тараса Шевченка НАНУ. Наукові інтереси: дослідження російської літератури, зокрема творчості Миколи Гоголя; українсько-російські літературні взаємини. Автор монографій "Крізь призму бароко" (2002); "Пізній Гоголь і бароко" (2002); "Слово художнє, слово сакральне: Збірник статей" (2007).


Змінити дані чи фото team@platfor.ma