Певна Олена

мистецтвознавець

Певна Олена

Доктор мистецтвознавства, професор кафедри мистецтва та мистецтвознавства University of Richmond (Richmond, VA), авторка низки розвідок з історії мистецтва та архітектури давнього Києва.


Змінити дані чи фото team@platfor.ma