Мосякін Сергій

біолог

Мосякін Сергій

Доктор біологічних наук, професор. Народився в Києві. Закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. Горького (тепер – Національний педагогічний університет ім. Михайла Драгоманова) за спеціальністю "Біологія" та "Іноземна мова". Навчався в аспірантурі Інституту ботаніки ім. Миколи Холодного НАН України, у 1988-1991 – молодший науковий співробітник, з 1991 – завідувач відділу систематики та флористики судинних росли, з грудня 2008 року – директор цього інституту. Є головним редактором "Українського ботанічного журналу", віце-президентом Українського ботанічного товариства, членом Національної комісії з питань "Червоної книги України", членом Американського ботанічного товариства, Міжнародної асоціації систематиків рослин та інших міжнародних наукових товариств.

Наукові інтереси пов’язані з таксономією судинних рослин, флористикою, історичною фітогеографією, еволюційною паліноморфологією та палеоботанікою. Серед найвагоміших наукових здобутків – ґрунтовні таксономічні опрацювання представників родин лободові (Chenopodiaceae), амарантові (Amaranthaceae), гречкові (Polygonaceae), злаки (Poaceae), складноцвіті (Asteraceae) тощо для флор Європи, Північної Америки, Азії, а також на загальносвітовому рівні. Автор більше ста номенклатурно-таксономічних новацій (нових таксонів та номенклатурних комбінацій), оригінальних історико-біогеографічних концепцій та гіпотез, у т.ч. міграційної концепції походження судинних рослин Антарктики, теоретичних узагальнень із питань філогенетичної систематики, флористики, історичної біогеографії, еволюційно-паліноморфологічних та палеоботанічних робіт, включаючи реконструкції філогенетичного розвитку та розселення представників родини Chenopodiaceae.


Змінити дані чи фото team@platfor.ma