Дубініна Олена

науковець-американіст

Дубініна Олена

Кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу компаративістики Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України. Автор розвідок з американістики, присвячених творам Г. Джемса, Т. Капоте, В. Фолкнера, Д. Бартельма, В. Стайрона; проводить дослідження у сфері імагології та взаємодії мистецтв. Окремі публікації стосуються питань історії американської компаративістики, а також проблеми екранізації літературного твору. Лауреат Премії для молодих учених імені Соломії Павличко 2006 р. за статтю "Синестезійний інтертекст в романі В. Стайрона "І підпалив цей дім" (спроба міжвидового аналізу)". Наукову діяльність поєднує з науково-педагогічною, викладаючи курси "Історія зарубіжної літератури ХХ ст.", "Наративні стратегії американського роману ХІХ – ХХ ст.", "Порівняльне літературознавство", "Основи імагології" в Київському національному лінгвістичному університеті.


Змінити дані чи фото team@platfor.ma