Рубльова Наталія

історик, політолог

Рубльова Наталія

Cтарший науковий співробітник відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України.

Кандидат історичних наук. Тема кандидатської дисертації – "Політика радянської влади щодо Римо-католицької церкви в Україні, 20-30-ті роки ХХ ст.", спеціальність 07.00.01 – Історія України.

Старший науковий співробітник зі спеціальності 23.00.02 - Політичні інститути та процеси. Сфера наукових досліджень – проблеми державно-церковних взаємин, вплив Римо-католицької та Української греко-католицької церков на етнополітичні процеси в Україні.


Змінити дані чи фото team@platfor.ma