Калуга Володимир

політолог

Калуга Володимир

Доцент кафедри історії і політології Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат філософських наук. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Автор та співавтор 44 наукових та навчально-методичних праць, з них: монографії – 4, довідників – 2, науково-методичних посібників – 4, навчальних програм – 2, наукових статей та матеріалів конференцій – 34. Читає лекції та проводить семінарські заняття з політології.


Змінити дані чи фото team@platfor.ma