Ільюшин Ігор

завідувач кафедри міжнародних відносин Київського славістичного університету

Ільюшин Ігор

Доктор історичних наук, завідувач кафедри міжнародних відносин Київського славістичного університету. Спеціалізується на новітній історії України — історії збройного опору, повстанському русі тощо. Народився в Дніпропетровську. Закінчив історичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка (за фахом – історик, викладач історії та суспільствознавства), аспірантуру на кафедрі історії західних та південних слов'ян Київського університету. У 1995–1998 роках Ільюшин працював асистентом кафедри історії слов'ян, з 1998 по 2003 – доцентом. Викладав у Київському університеті ім. Тараса Шевченка нормативний курс "Історія західних та південних слов'ян" (нова доба), спецкурси з нової та новітньої історії Польщі та інших країн Центрально-Східної Європи. Є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць.


Змінити дані чи фото team@platfor.ma