Квіт Сергій

міністр освіти і науки України

Квіт Сергій

Народився в Ужгороді. Закінчив факультет журналістики Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Кандидатську дисертацію захистив у Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, через три роки там же захистив докторську дисертацію. У 2001 році захистив докторську дисертацію в Українському вільному університеті (Мюнхен). Викладацьку роботу розпочав у 1996 році в Інституті журналістики, де працював до 2001 року. У 2000-2001 роках очолював управління преси і книговидання Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України. У 1992 році протягом кількох місяців працював у Національному університеті "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) на посаді головного редактора газети "Так". Очолював журнал "Українські проблеми" з 1993 по 2003. Вдруге прийшов до НаУКМА у 2001 році відкривати Могилянську школу журналістики, директором якої був по 2007 рік. У 2002-2007 pоках працював також деканом факультету соціальних наук і соціальних технологій НаУКМА. Обраний но посаду президента НаУКМА у 2007 році на Академічній конференції університету.

Наукові інтереси — філософська герменевтика, масові комунікації, університетський менеджмент. Член редколегій наукових часописів "Інформаційне суспільство", "Магістеріум", "Мандрівець", "Наукові записки НаУКМА". У 1990 році виступив членом-засновником Асоціації "Нова література", у 2002-2010 роках був президентом Центру медіареформ, з 2005 року — член Національної комісії з питань утвердження свободи слова та інформаційної галузі. Відзначений преміями журналу "Світовид" (1994), "Благовіст" (1996) та Фундації Українського вільного університету (2004). Стипендіат фундації ім. Фулбрайта (2006-2007), Інституту Кеннана (2009) та Німецької служби академічних обмінів (DAAD, 2010).


Контакти

100001886306639      


Змінити дані чи фото team@platfor.ma