Тараріко Олександр

науковець Інституту агроекології природокористування НААН

Тараріко Олександр

Доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН. Є автором більше 200 наукових праць. Основними результатами наукової діяльності є розробка принципово нової ґрунтозахисної контурно-меліоративної системи землеробства та реалізація на практиці системного підходу до вирішення проблем захисту грунтів від водної ерозії на ландшафтній основі; розробка та реалізація на практиці моделей сталого розвитку агроекологічних систем на засадах відновлення природних ресурсів і оптимальної структури сільськогосподарських агроландшафтів.


Змінити дані чи фото team@platfor.ma