Литвинов Володимир

філософ

Литвинов Володимир

Доктор філософських наук, провідний науковий співробітник Інституту філософії ім. Григорія Сковороди НАН України, у якому працює з 1980 року. Сфера наукових інтересів – історія української філософії ХVІ–ХVІІІ ст. Автор публікацій "Ідеї раннього Просвітництва у філософській думці України", "Ренесансний гуманізм в Україні (Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV – початку XVII століття)", "Католицька Русь" (Внесок українців католицького віросповідання в духовну культуру України ХVІ ст.). Історико–філософський нарис", "Україна в пошуках своєї ідентичності (Історико-філософський нарис)", "Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (XVI – початок XVII ст.)".


Змінити дані чи фото team@platfor.ma