Малаков Дмитро

історик, краєзнавець

Малаков Дмитро

Народився в Києві. Науковець Музею історії Києва. Від 1970 року публікується в періодиці та наукових збірках. Автор путівників: "По Брацлавщине" (1982), "По Восточному Подолью" (1988), "По історичних містах Київської Руси" (1990), "Два береги Збруча" (у співавторстві з О. Крушинською та Ю. Козорізом, 2008); навчального посібника "Нариси з історії Києва" (2002 – у співавторстві з М. Кальницьким та О. Юрковою); альбомів: "Георгій Малаков" (1984), "Киев Михаила Булгакова" (1990, 1993 – у співавторстві з А. Кончаковським), "Печерськ" (1996), "Книжкові знаки Георгія Малакова" (1998), "Тут був Євбаз, а потім – площа Перемоги" (2004), "Київ. 1939-1945" (2005), "Немирів у малюнках Георгія Малакова" (2008), "Минувшина Немирова" (2008), "Городецький. Виклик будівничого" (текст – 2008); монографій: "Архітектор Городецький" (1999) та "Особняки Києва" (2004 – у співавторстві з О. Друг); спогадів "Оті два роки… У Києві при німцях" (2002) та "Кияни. Війна. Німці" (2008).


Змінити дані чи фото team@platfor.ma