Боронь Олександр

шевченкознавець

Боронь Олександр

Навчався в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, працював викладачем на кафедрі історії української літератури і шевченкознавства, кандидат філологічних наук. З 2008 року – старший науковий співробітник відділу шевченкознавства Інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України. Автор монографії "Поетика простору в творчості Шевченка" (2005), співавтор колективних монографій "Інтеграція позитиву в творчості Шевченка (аспекти символу, аксіології, онтології, міфу, психології і стилю)" (2002) та "Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка" (2008), автор понад 60 публікацій, зокрема понад 40 наукових статей та рецензій.


Змінити дані чи фото team@platfor.ma