Бевзенко Любов

доктор соціології, провідний науковий співробітник Інституту соціології НАН України

Бевзенко Любов

Закінчила механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "математика", працювала на факультеті кібернетики цього університету. Вивчала ідеї теорії нелінійних систем, або синергетику. З кінця 1980-х перейшла на роботу у відділення соціології Інституту філософії Академії наук України. У 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Синергетичні передумови інтеграції мікро-Макросоціологічний підходів", пов'язану з проблемою мікро-макроінтеграції в соціології та потенційності синергетики як методологічного підгрунтя інтегративних пошуків.

У 2005 році захистила докторську дисертацію на тему: "Соціальна самоорганізація: синергетична парадигма, можливості соціальних інтерпретацій", у якій була запропонована авторська модель процесів соціальних змін, заснована на поєднанні організаційних та самоорганізаційних механізмів соціальної динаміки. З початку 2001 року – член Українського синергетичного товариства, популяризатор синергетичних ідей у ​​сфері соціо-гуманітарного пізнання. Співробітник громадської лабораторії постнекласичних досліджень при Центрі гуманітарних досліджень НАНУ. Автор понад 100 наукових публікацій.


Змінити дані чи фото team@platfor.ma