Лютий Тарас

письменник, філософ

Лютий Тарас

За першою освітою – інженер-конструктор, закінчив Київську політехніку. Філософську освіту здобув у Національному університеті "Києво-Могилянська академія", має дипломи бакалавра і магістра філософії. Доктор філософських наук. З 1998 року працює в Інституті філософії ім. Григорія Сковороди НАН України як науковий співробітник відділу філософської антропології. Також читає курси "Філософія Ніцше", "Європейський нігілізм", "Аксіологічні виміри літератури", "Філософсько-антропологічні експлікації "нерозумного" в НаУКМА і курс "Вступ до філософії" в Інституті релігійних наук св. Томи.

Менеджер програми "Соціальний капітал і академічні публікації" Міжнародного фонду "Вдродження". Є автором близько 40 наукових праць, зокрема, монографій: "Нігілізм: анатомія Ніщо" (2002), "Культура масова і популярна: теорії та практики" (у співавторстві, 2007), "Розумність нерозумного" (2007). Автор збірки малої прози "Вулики сновидінь".


Змінити дані чи фото team@platfor.ma