Гай-Нижник Павло

історик

Гай-Нижник Павло

Професор, доктор історичних наук. Співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. Івана Кураса Національної академії наук України. Закінчив Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут, Інститут української археографії та джерелознавства ім. Михайла Грушевського Національної Академії наук України (факультет пам'яток давньої та нової історії України), Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (історичний факультет).

Працював заступником головного редактора науково-популярного часопису "Гуманітарний seminarium", науковим співробітником Інституту трансформації суспільства, старшим викладачем кафедри історії України Криворізького державного педагогічного університету та кафедри гуманітарних наук Інституту ділового адміністрування в Кривому Розі. Автор понад 200 наукових досліджень, опублікованих у наукових фахових виданнях України, Канади, Росії, Білорусі, Угорщини, Сербії, Румунії та інших країн. Один із співавторів передмови до "Спогадів" гетьмана України Павла Скоропадського (Київ-Філадельфія, 1995).


Змінити дані чи фото team@platfor.ma