Гирич Ігор

історик

Гирич Ігор

Старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства, дійсний член УІТ та Наукового товариства ім. Тараса Шевченка, член-кореспондент Української вільної Академії наук (США). Народився в Києві. Навчався в Київському університету ім. Тараса Шевченка на вечірньому відділенні історичного факультету. Працював у Центральному державному історичному архіві України (ЦДІА). Обіймав посади охоронця фондів, молодшого наукового співробітника, наукового, старшого наукового та провідного співробітника у відділі публікації та використання документів.

Працював у Археографічній комісії НАН України. Був головним редактором історичного часопису "Старожитності". Співпрацював з періодичними виданнями. Є членом редколегії журналів "Пам’ять століть", "Генеза", "Пам’ятки України", "Молода нація", "Історія в школах України", "Україна модерна". Автор близько двохсот п’ятдесяти наукових й науково-популярних статей, документальних публікацій, історико-публіцистичних статей та рецензій.


Змінити дані чи фото team@platfor.ma