Кордюм Віталій

учений-біолог

Кордюм Віталій

Академік Національної академії медичних наук України, член-кореспондент АН УССР, доктор біологічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл робіт з космічної біології, завідувач відділу регуляторних механізмів клітини Інституту молекулярної біології та генетики НАН України.

Основні напрями наукової діяльності присвячені молекулярній та медичній генетиці. Створив новий напрям генної біотехнології – фагозалежний суперсинтез, за допомогою якого отримано рекомбінантний інтерферон альфа-2 людини. Уперше обґрунтував можливість використання генної терапії для лікування масових патологій. Проводить роботи з генної терапії інсулінзалежного цукрового діабету та атеросклерозу.

Автор більше 300 наукових робіт. Голова Міжвідомчої Координаційної ради з фундаментальних та прикладних проблем медичної генетики, член Фармакологічного Комітету МОЗ України, Державної комісії з державних премій в галузі науки і техніки, член редколегії журналу "Біополімери і клітина".


Змінити дані чи фото team@platfor.ma