Гродзинський Дмитро

учений-енциклопедист

Гродзинський Дмитро

Фізіолог, радіобіолог, еколог, генетик, еволюціоніст. Народився в Білій Церкві. Здобув подвійну вищу освіту на агрономічному факультеті Білоцерківського сільськогосподарського інституту і механіко-математичному заочному відділенні Московського державного університету ім. Ломоносова. Навчався в аспірантурі при Інституті фізіології рослин АН УРСР, який пізніше очолив. Організував при закладі Відділ біофізики і радіобіології.

Серед фахових інтересів – формування нового наукового напряму надійності біологічних систем, організував і керував Науковою Радою АН СРСР з проблеми надійності. У 1991 році очолив Національну комісію з радіаційного захисту при Верховній Раді України, яка займається вирішенням проблем, які виникли в результаті аварії на Чорнобильській АЕС.

Викладає в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, де за його ініціативою створено кафедру радіобіології і впроваджено відповідну спеціалізацію. Автор підручника "Радіобіологія", співавтор "Біофізики" і "Біоніки", автор понад 750 наукових робіт і 27 монографій. У співавторстві з Андрієм Гродзинським видав "Короткий довідник з фізіології рослин". Був двічі обраний академіком-секретарем Відділення загальної біології НАН України. Організатор і керівник Радіобіологічного товариства України, Української Асоціації біологів рослин.


Змінити дані чи фото team@platfor.ma