Кушніренко Дамір

Кушніренко Дамір

Вивчав східну філософію в Києво-Могилянській академії, пізніше закінчив магістерську програму за спеціальністю "Порівняльна політологія". Докторант кафедри політології Національного університету Києво-могилянської Академії. Також навчався в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка на відділенні міжнародного права.

Викладав у Києво-Могилянській академії, вів курси з політології, етнополітології, політичних ідеологій. Співавтор та викладач інноваційної магістерської програми на кафедрі політології НаУКМА "Ціннісні та соціокультурні виміри політики". Очолював Центр міждисциплінарних досліджень світової політики НаУКМА. Директор громадської організації "Центр комплексних досліджень глобальних мегатенденцій імені Аль-Газалі". Співзасновник та викладач інноваційно-просвітницького проекту "Світ: зустріч культур і цивілізацій".


Змінити дані чи фото team@platfor.ma