Гундорова Тамара

літературознавець

Гундорова Тамара

Завідувачка відділу теорії літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, член-кореспондент НАН України. Тамара Гундорова займається дослідженнями сучасної літературної теорії, гендерних студій, постколоніальної критики, модернізму та постмодернізму.

Член редакційної колегії Journal of Ukrainian Studies, Harvard Ukrainian Studies, "Київська старовина", Український гуманітарний огляд. Віце-президент Міжнародної Асоціації Україністів (2002-2005). Член експертної ради ВАК України (2005-2010).


Змінити дані чи фото team@platfor.ma