Ставчук Ірина

еколог

Ставчук Ірина

Міжнародний координатор зі зміни клімату в Національному екологічному центрі України, голова Робочої Групи неурядових організацій зі зміни клімату в Україні.

Займається підготовкою коментарів та рекомендацій щодо розробки та запровадження кліматоохоронної політики в Україні, висвітлення в пресі стану реалізації Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату та Кіотського протоколу. Брала участь в міжнародних переговорах ООН зі зміни клімату.

Закінчила теплоенергетичний факультет Київського політехнічного Інституту за
спеціальністю "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг". Здобула
другу вищу освіту в Міжнародному інституті промислової та екологічної економіки
(Лунд, Швеція) за спеціальністю "Екологічний менеджмент та політика".


Змінити дані чи фото team@platfor.ma